ČINNOSŤ ATELIÉRU


Činnosť ateliéru zahŕňa komplexné architektonické a inžinierske služby od návrhu konceptu cez spracovanie projektovej dokumentácie po stavebný či autorský dozor počas realizácie. Ateliér má potenciál zvládnuť všetky stupne projektovej prípravy. Komplexnosť spracovania projektov je zabezpečená v kooperácii s autorizovanými profesistami, s ktorými nás spája dlhoročná úspešná spolupráca.

PROSTREDIE ATELIÉRU


Pri spracovávaní zadaných úloh, riešení súvislostí prevádzky, estetiky a konštrukcie sa snažíme pre klienta v primeranom čase z poskytnutých informácií získať maximum pre komplexnosť návrhu. Pre prezentovanie používame možnosti, ktoré poskytuje digitálna vizualizácia či fyzický priestorový model.
 

Tím ateliéru:          Mária Urbanová
    Martin Jakubov
    Filip Somorovsky
    Branislav Mikláš
ZÍSKANÉ OCENENIA

2011
 

    

Cena Spolku architektov Slovenska za najlepší "Corporate design" v spolupráci so Štefanom Kollárom za dostavbu areálu spoločnosti Víno Mrva&Stanko, a.s. so sídlom v Trnave.

2011
 

 

STAVBA ROKA 2011 Zvláštna cena odbornej poroty za netradičné stvárnenie budovy z hľadiska stavebno-konštrukčného a interiérového dizajnu stavebnému dielu SIGNUM M&S.

RADOVAN RUSNÁK


Radovan Rusnák sa narodil v Bratislave roku 1969 do rodiny so stavbárskou tradíciou. Počas štúdií na STU v Bratislave v rokoch 1988-1993 vykonával prax u svojho otca. Po úspešnom ukončení štúdia na Slovenskej technickej univerzite v roku 1993 nastúpil do projektového ateliéru ProLINEA v Bratislave, kde pracoval pod vedením architektov Fedora Minárika a Mareka Kolčáka do roku 1999. Počas tohto zamestnania v roku 1998 zložil skúšky na odbornú spôsobilosť v Slovenskej komore stavebných inžinierov a zároveň sa stal aj členom tejto komory. V roku 1999 spolu s Marcelom Krajčírikom a Erikou Bockovou založili spoločnú projektovú kanceláriu v Bratislave. Počas pôsobenia v tejto kancelárii zložil v roku 2001 autorizačné skúšky v Slovenskej komore stavebných inžinierov na komplexné architektonické a inžinierske služby. Na jeseň roku 2004 založil vlastný ateliér v Pezinku - Grinave s názvom Ateliér Rusnák a ten sa čoskoro rozrástol o ďalších členov. V roku 2011 sa stal dobrovoľným členom Slovenskej komory architektov.
 

Slovak English German